ติดตั้งโปรแกรม

ติดตั้งโปรแกรม

ก่อนเรียน (FILE NAME SIZE DATE :: 4 total files & folders (91 MB))

Server - appserv-win32-2.5.10.exe 16.4 MB Mar 14, 2014   (*คู่มือวิธีติดตั้ง appserv คำอธิบาย*)
Tool - dreamweaver 8.exe 59.7 MB Mar 14, 2014         (**คู่มือวิธีติดตั้ง Dreamweaver 8 ประยุกต์**)
Key - Read dreamweaver 8.txt < 1 KB Mar 14, 2014           
CMS - GetSimple CMS Latest Stable Version Mar 21, 2014  (***โปรแกรมแก้ไขตั้งค่าใหม่***)
FTP - SFTPMSI (32bit).exe 14.8 MB Mar 14, 2014


คำอธิบายเพิ่มเติม

AppServ คือ ชุดติดตั้งโปรแกรม PHP แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สําหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows ในชุดติดตั้ง AppServ ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังตรอไปนี้
♦ Apache สําหรับทําหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
♦ PHP ทําหน้าที่เป็นตัวแปรภาษา PHP
♦ MySQL ทําหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
♦ phpMyAdmin ทําหน้าที่เป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลของ MySQL (คู่มือ phpMyAdmin)

 

หมายเหตุ แนะนำ XAMPP เป็นโปรแกรม Apache web server (กรณีศึกษาจาก thaicreate.com)

XAMPP ไว้จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา ดังนั้น XAMPP คือโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ทำงานในลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเครื่องแม่ และเครื่องลูกในเครื่องเดียวกัน

... Download ...

วิธีติดตั้งโปรแกรม XAMPP ตอนที่ 1

วิธีติดตั้งโปรแกรม XAMPP ตอนที่ 2

หมายเหตุ หาก พบเจอปัญหาจากการชนกันของ port (ทำให้  Apache  ไม่ทำงาน) ปัญหานี้พบเจอกันบ่อย เกิดจากการชนกันของport โดยปกติแล้วค่าdefault ของapacheนั้นจะเป้นport 80 เราสามารถเช็คได้ว่ามีโปรแกรมอะไรมีportนี้อยู่ก่อนนี้ โดยดูnetstat เรียกดูโดย เปิดcommand-promt วิธีเข้า

start->run->cmd->netstat -o -n -a | findstr 0.0:80

ส่วนมากจะมีโปรแกรมที่ใช้portนี้อยู่2โปรแกรม 1.vmware  2.skype

1). เปลี่ยน Port 80 ใน Apache เปิดไฟล์ \xampp\apache\conf\httpd.conf
Listen 80 เปลี่ยนเป็น Listen 8080
ServerName localhost:80 เปลี่ยนเป็น ServerName localhost:8080

2). เปลี่ยน Port 443 ใน Apache เปิดไฟล์ \xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf 

Listen 443 เปลี่ยนเป็น Listen 450
ServerName localhost:443 เปลี่ยนเป็น ServerName localhost:450

3). เปลี่ยน Port 3306 ของ Mysql เปิดไฟล์ \xampp\mysql\bin\my
port = 3306 เปลี่ยนเป็น port = 3336 

 

หมายเหตุ. หากติดตั้ง joomla บน XAMPP. แล้วค้างโปรดแก้ ให้เข้าแก้ไฟล์ php.ini ของ XAMPP จะอยู่ที่ C:\xampp\php\php.ini

กด CTRL + F ค้นหาด้วยคำว่า max_execution_time แล้วกำหนด  max_execution_time = 100 แล้วกดปุ่ม Save

จากนั้น Restart โปรแกรม XAMPP ที่ใช้รัน กด Stop แล้ว Start อีกครั้ง

เพราะ max_execution_time – int – กำหนดเป็นตัวเลขที่ต้องการให้ script สามารถรันได้นานที่สุด ทั่วไปกำหนดที่ 30 วินาทีซึ่งค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป หากต้องมีการทำงานที่ใช้การประมวลผลเป็นเวลานานสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่แนะนำให้ใส่เยอะเกินไป เพราะอาจทำให้ loop infinite ก่อนความเสียหายเป็นระยะเวลานาน โดยที่เราไม่รู้ตัวได้

 

แนะนำเพิ่มเติม. ใน php.ini. นั้นเราสามารถปรับ

- post_max_size – int – ขนาดข้อมูลใหญ่ที่สุดที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งเข้ามาได้ ขนาดตรงนี้รวมทั้ง file ที่ upload และข้อมูลที่ submit ผ่าน form เข้ามา

- upload_max_filesize – int – ขนาดไฟล์สูงสุดที่ให้ upload ได้ (ต้อง <=  post_max_size )

- max_file_uploads – int – จำนวนไฟล์ที่ upload ได้พร้อมกันทั้งหมด