โครงงานและการบ้าน

โครงงานและการบ้าน

- โปรดแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

- ดำเนินการจัดทำรายงานวิชาโครงสร้างข้อมูลพร้อมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนผ่านโปรแกรมนำเสนองาน

- หัวเรื่องได้แก่ อาร์เรย์ กองซ้อน คิวและดีคิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ (ไบนารีทรี)  การค้นหาข้อมูล  การเรียงลําดับข้อมูล  กราฟ เป็นต้น